Inspiratie blog

Op deze pagina een overzicht van boeken, documentaires, artikelen, websites en andere projecten die aansluiten bij het hoofdonderwerp en de geralateerde thema’s van deze webdocu. Inspirerende projecten uit binnen- en buitenland die aantonen dat er in alle hoeken van de wereld met collectief eigendom constructies wordt gewerkt en dat men overal bezig is, nadenkt, schrijft, filosofeert of in actie komt om te werken aan een eerlijke, betere toekomst voor iedereen.
Ken jij projecten, boeken, docu’s, podcasts, websites etc die hier bij aansluiten laat het ons dan vooral weten. Mail naar collectiefeigendom(at)amsterdamalternative.nl

We doen ons best om zoveel mogelijk berichten in zowel het Nederlands als het Engels te publiceren maar soms zal dat niet lukken en dan kiezen we een van beide talen.

Vereniging Aardehuis

Interessant CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) project in Olst. 
In dit Overijselse ecologisch dorp zijn 24 zelfvoorzienende eartships (aardehuizen) gebouwd. 

De missie van Verening Aardehuis
Bouwen, werken, wonen en leven in harmonie met de natuur, in verbondenheid met elkaar en ter inspiratie van de wereld om ons heen. 

Lees artikel van MaatschapwWij
Bezoek website Aardehuis

Commons in Design

The scarcity of resources, climate change, and the digitalization of everyday life are fuelling the economy of swapping, sharing, and lending—all of which are in some way linked to a culture of commoning. In this context, we understand commons as community-based processes that use, collectively manage, and organize generally accessible resources—referring to both goods and knowledge. 
Commons in Design
 explores the meaning and impact of commons—especially knowledge-based peer commons—and acts of commoning in design. It discusses networked, participatory, and open procedures based on the commons and commoning, testing models that negotiate the use of commons within design processes. In doing so, it critically engages with questions regarding designers’ positionings, everyday practices, self-understandings, ways of working, and approaches to education.

Valiz
ISBN: 978-94-93246-31-7
Verschijningsdatum: 09-2023

Less is more - Jason Hickl

Less is More is the wake-up call we need. By shining a light on ecological breakdown and the system that's causing it, Hickel shows how we can bring our economy back into balance with the living world and build a thriving society for all. This is our chance to change course, but we must act now.

Windmill Books
ISBN: 9781786091215
Date of publishing: 25-02-2021

“Das ist unser Haus!”

Movie about the German Mietshäuser Syndikat.
Abut self-organized living and a solidarity-based economy!
Spoken in German, Dutch and English subtittles available.
Mietshäuser Syndikat website

Groeten uit de koekenstad

Is there still room for experiment in the city?

Filmmaker Jan Beddegenoodts ontmoette in twee jaar meer dan 40 collectieven, kunstenaars en andere vrijbuiters uit de Antwerpse vrijplaatsen scene om te praten over ruimte voor creativiteit en experiment in de stad.

A film by Jan beddegenoodts // © 2022
cameltown.org

Into the Soil | The Wisdom of Regenerative Farming

In the documentary ”Into the Soil” we follow Brigid LeFevre, who runs a community supported agriculture operation (CSO) in Järna, Sweden. In her biodynamic vegetable garden she focuses on fermenting the harvest in order to enrich it with nutritious lactic acid bacteria.
Brigid grew up in an anthroposophically inspired Camphill community in Northern Ireland where volunteers lived and worked together with people with special needs. It was a self-sufficient community where the local store brought in bulk organic produce and each household would write down their purchases – without any actual exchange of money.

VPRO Tegenlicht - Welkom in het Symbioceen

Het is de hoogste tijd voor een transformatie naar het Symbioceen: een tijdperk waarin mens, natuur en technologie samen een nieuwe balans creëren. VPRO Tegenlicht gaat op zoek naar een nieuw bio-evenwicht met Glenn Albrecht, Jalila Essaïdi en Lucas De Man.

In het huidige tijdperk, het Antropoceen, staat de natuur in het teken van het menselijk leven. Bovendien is het leven van de mens van grote negatieve invloed op die natuur. Albrecht bepleit dat het tijd is dat we het huidige Antropoceen inruilen voor een tijdperk waarin mens en natuur als symbioten samenleven.

Kijk de aflevering hier

European Community Land Trust Network

We want Community Land Trusts to be recognised as a mainstream option for affordable, inclusive and sustainable land use and housing across Europe in order to demonstrate innovative approaches to delivering both social and environmental impact.

CLTs are non-profit, democratic, community-led organisations. They develop and manage homes that are affordable to low and middle income households, as well as other assets that contribute to thriving local communities. They act as long-term stewards of these assets, ensuring they remain permanently affordable.

Check the website

Compendium rechten voor natuur — case studies uit zes continenten

In onze tijd van ecologische crisis kan de wetgeving een nieuw en broodnodig perspectief bieden. Wereldwijd wordt een toenemend aantal natuurlijke entiteiten – bossen, rivieren, bergen, zelfs Moeder Aarde zelf – erkend als rechtspersonen. In deze juridische revolutie wordt de natuur niet langer gezien als een object dat geëxploiteerd kan worden, maar als een subject met intrinsieke waarde en, belangrijker nog, wettelijk afdwingbare rechten.

In het compendium rechten voor natuur schetsen Laura Burgers en Jessica den Outer van één of twee case-studies per continent de manier waarop de rechten van de natuur zijn erkend. Daarbij zoomen zij in op het wereldbeeld dat ten grondslag ligt aan de wetgeving en de implementatie en handhaving ervan.

Laura Burgers & Jessica den Outer in opdracht van de Ambassade van de Noordzee

Motre info

Pas op de vrijplaats

Met de film PAS OP DE VRIJPLAATS bevraagt ADEV het nieuwe vrijplaatsenbeleid van de gemeente Amsterdam, in samenwerking met filmmaker Floris Schäfer. Hoe ziet een vrijplaats met minder vrijheden en meer kosten eruit? Hoeveel regels gelden er en hoe worden die gehandhaafd? Waarom moet je in een vrijplaats kunnen werken én wonen? En vooral: wat nu?
Aan het woord komen verschillende vrijplaatsbewoners, ervaringsdeskundigen en een woordvoerder van de gemeente Amsterdam. De wethouders weigerden medewerking.

Wat we gemeen hebben - Thijs Lijsters

De economische crisis, de pandemie en de klimaatcatastrofe hebben een deuk geslagen in ons (neoliberale) zelfbeeld als autonome individuen. Overal klinkt de roep om meer ‘gemeenschapszin’. Maar wat verbindt ons eigenlijk? Die vraag wordt meestal beantwoord in termen van ‘normen en waarden’ of ‘nationale identiteit’, en tegenwoordig zelfs onomwonden in termen van etniciteit of ras.
Geïnspireerd door een breed scala aan kritische denkers, vindt Thijs Lijster een alternatief in de traditie van het denken over de zogenaamde commons, of meenten. De meenten zijn gedeelde bronnen waar iedereen gebruik van kan maken zonder dat ze iemands bezit zijn. Vroeger waren dat bossen of velden, maar ook (wetenschappelijke) kennis, de openbare ruimte in de stad of het internet kunnen als zo’n meent gezien worden.

De Bezige Bij
ISBN: 9789403121116
Verschijningsdatum: 27-10-2022

VPRO Tegenlicht - Ons gemeengoed

Sinds 2005 heeft het aantal burgercollectieven in Nederland, ook wel samengevat onder de term commons, een enorme vlucht genomen. In een burgercollectief nemen burgers zelf het initiatief tot gezamenlijk beheer in situaties waar de overheid of de markt het laat afweten. Ouderparticipatiecrèches, Wikipedia, broodfondsen of windenergie-coöperaties zijn daar goede voorbeelden van. Uitgangspunt is dat men niet uitgaat van het eigen belang. Op korte termijn moet er misschien zelfs iets worden ingeleverd. Maar uiteindelijk komt het collectieve belang alle participerende leden ten goede.

Kijk de aflevering hier

Stad in de Maak

Stichting Stad in de Maak is opgezet in 2013 in respons op twee stedelijke vraagstukken: Hoe kan aan ‘vastgelopen’ (en daarmee leegstaand) vastgoed een lokale maatschappelijke functie worden gegeven in plaats van langdurige leegstand? Hoe kunnen stadsbewoners op een meer directe manier betrokken worden bij de ontwikkeling van hun straat, wijk en stad?

Check de website

Uitgewoond - Cody Hochstenbach

Uitgewoond legt de structurele oorzaken van deze wooncrisis bloot. De torenhoge woningprijzen en huren zijn geen stom toeval. Decennialange neoliberale politiek is verantwoordelijk voor de huidige malaise; politici en beleidsmakers zijn geobsedeerd door woningbezit en betaalbaar huren staat laag op hun prioriteitenlijst.
Willen we het tij keren, dan moeten we breken met deze woonpolitiek. Hochstenbach laat ons - onderbouwd en vurig - zien waarom we het recht op een thuis keihard moeten verdedigen.

Das Mag 
ISBN: 9789493248090
Verschijningsdatum: 10 februari 2022

Wooncoöperatie Roggeveenstraat en de vele valkuilen

Artikel van Leo Oorschot over Wooncoöperatie Roggeveenstraat in Den Haag. Een interessant project omdat het de eerste wooncoöperatie is die is ontstaan door de verkoop van huizen van een corporatie aan een groep bewoners.

Lees het artikel hier

Tamera Eco village (Portugal)

Started in 1978 with a small group, we’re currently a community of around 200, working towards autonomous decentralized models for a post-capitalist world, with those who share our vision of Terra Nova.

Check Tamera website

CSA Netwerk

Community Supported Agriculture doe je samen. CSA boeren en CSA leden gaan een partnerschap aan, waarbij de consumentleden zich voor een langere tijd verbinden aan het afnemen van de producten van één of meerdere boeren of producenten. Verantwoordelijkheden, risico’s en opbrengsten van het boerenbedrijf worden gedeeld. In Nederland wordt deze vorm van landbouw ook wel gemeenschapslandbouw of pergolalandbouw genoemd. Als lid van zo’n CSA weet je precies waar je eten vandaan komt.

Check de website

A Farm for the Future

Wildlife film maker Rebecca Hosking investigates how to transform her family's farm in Devon into a low energy farm for the future, and discovers that nature holds the key. Alarmed by the answers, she explores ways of farming without using fossil fuel. With the help of pioneering farmers and growers, Rebecca learns that it is actually nature that holds the key to farming in a low-energy future.